ציוד לתעשייה image
אנלייזרים למדידת גזים
H2S, SO2, Nox, O2, CO, CO2, Natural Gas וכן גזים אחרים

אנלייזרים למדידת מים
Ion Selective, COD, S.S, Redox, Conductivity, pH. DO, CL2, O3, Turbidity, TOC

אנלייזרים למדידת דלק
Octan, Flash, Point, Freez point, Vapor Pressure, Distillation, Sulfur ואיכות דלק

אנלייזרים למדידת לחות
גזים נקיים
ppm / ppb
גזי תהליך / גז טבעי

בקרים
למים
לנוזלים
pH, Redox, Conductivity, Chlorine DO, TOC

משאבות מינון
להזנת כימיקלים

ציוד מדידה נייד
רב מודד (מתח, זרם, התנגדות, טמפרטורה)
מד לחות / טמפרטורה
מד זרימת אוויר
מד מהירות סיבובי
מד אור / רעש
קליברטורים זרם מתח טמפרטורה
מדי pH ,Conductivity
אוגרי נתונים
רפרקטומטרים

מכשירי מעבדה
ציוד מדידה אלקטרו-כימי
pH, Redox, DO, Ion Selective ואלקטרודות מדידה
תמיסות כיול וכימקלים
ספקטרופוטומטר